O UPORABI

Namjena krockice nije unaprijed definirana, već se prepušta svakom korisniku da krockicu upotrebljava na način sukladno svojim potrebama.
U nastavku je navedeno tek nekoliko primjera mogućnosti korištenja krockica.

Držač uredskog pribora


Držač fotografija


Stalak za promidžbeni materijal


Stalak za mobitel

sa dodatkom za prihvat mobitela

Stalak za mobitel

sa dodatkom za prihvat mobitela


Držač majstorskog alata i pribora


Sviječnjak


Vaza za cvijeće


Set za kartanje