DONJA PLOHA

Značajke

GORE: Naziv familije proizvoda (KROCKICA)

SREDINA: Reljef Republike Hrvatske sa zemljopisnim koordinatama glavnog grada.

LIJEVO I DESNO: Hrvatski pleter

DOLJE: “CROatizirana” varijanta naziva (CROCKICA)

KUTOVI: 4 kockasta utora (funkcija prihvata)