AUTORI

kipari
medaljari,
slikari,
grafičari,
fotografi,
dizajneri,
tekstopisci, …


RELJEFI

 • ukupno 2.500 reljefa
  • 625 krockica x 4 plohe
 • izmjere reljefa 39,5 x 39,5 x 1,2 mm
  • model može bilo koje veličine
  • omjeri izmjera modela: 1 x 1 x 0,03
 • svaki reljef treba imati i svoju “2D” verziju u boji
  • slika mora u potpunosti odgovarati reljefu
  • slika se može dotisnuti na reljef
  • slika je automatski i standardni motiv

MOTIVI

 • izmjere motiva 39,5 x 39,5 mm
 • motiv može biti i djelomično proziran (ne prekriva plohu u potpunosti)
 • dopuštene su sve tehnike za izradu modela
 • tekst treba biti udaljen minimalno 1,25 mm od ruba okvira
 • svi modeli se spremaju u digitalnom oblikuCDR za pripremu za tisak
 • GIF za objavu na mrežnoj stranici
 • ostali formati za pohranu (PDF; JPG;…)

AUTORSKA PRAVA

 • Ugovor o autorskom pravu
  • standardni obrazac
  • prijenos prava na sustav “KROCKICA”
 • Predmet autorskog prava
  • reljefi
  • slike, crteži, fotografije, slogani …
  • svi izvorni elementi na kojima se motiv temelji
  • svi izvorni elementi u cijelosti, i u slučaju kada su na motivu uključeni samo djelomično
 • Autori
  • autor reljefa
  • autor motiva
  • autori elemenata motiva (u slučaju motiva koji uključuje elemente više različitih autora)
  • pravo na objavu podataka o autorima na mrežnom mjestu sustava “KROCKICE”
  • pravo na javnu prezentaciju autora na mrežnom mjestu sustava “KROCKICE”
 • Sustav “KROCKICA”
  • ekskluzivno pravo na upravljanje i korištenje autorskog djela
  • obavezno navođenje autora uz svaku objavljenu krockicu ili motiv