A1-a1

Hrvatska: Država

Kategorija: Oznaka:

Opis

Krockica A1-a1
Prva u nizu reljefnih krockica.
Tema je „DRŽAVA“, Republika Hrvatska.
Prikazano kroz osnovne nacionalne simbole.
Grb, himna, oznake i novac.
Autor je ujedno i kum.

Ploha 1
Hrvatski grb je oblika štita.
Glavni štit i 5 manjih.
Glavni se naziva i šahovnica.
Sastoji se od 25 polja.
Štitovi u kruni su povijesni.

Ploha 2
Himna počine riječima „LIJEPA NAŠA“.
Uobičajeno se tako i naziva.
Tekst je napisao Antun Mihanović.
„Horvatska domovina“ objavljena 1835. godine.
Uglazbio ju je Josip Runjanin.

Ploha 3
HR (HRV) – slovna oznaka.
191 – međunarodna brojčana oznaka.
.hr – sufiks internetske domene.
+385 – pozivni telefonski broj.
Prikazane su i zemljopisne koordinate.

Ploha 4
Hrvatski novac naziva se “KUNA”.
Jedna kuna iznosi 100 „LIPA“.
Kovanice su do 5 kuna.
Novčanice su do 1.000 kuna.
Postoje i “jubilarne” kovanice.