Uporaba

HOTELSKI SOBNI KOMPLET
(olovka; dezinficijens, brošura-notes, cvijet)
koji gosti koriste tijekom boravka, ujedno i poklon koji po odlasku odnose sa sobom