AUTORI

Umjetnici za:

 • RELJEF
  • medaljari
  • kipari
 • STANDARDNI MOTIVI
  • slikari
  • grafičari
  • fotografi
 • UVIJETI ZA VIJEĆE
  • minimalno
  • 4 reljefa, ili
  • 20 likovnih motiva, ili
  • 50 fotografija

Više o autorstvu