Savjetovanje je potrebno prvenstveno za familiju reljefnih krockica, koje su temeljni proizvod projekta. Savjetovanje obuhvaća pet velikih cjelina:

PODRUČJA

 • definiranje područja
 • 5 područja
  • A- zajedništvo
  • B- posebnost
  • C- dosezi
  • D- povijest
  • E- sadašnjost
 • područja su već određena
  • povijest: do 2000-te godine
  • sadašnjost: od 2000-te godine

KROCKA

 • 5 krocki
  • za svako područje po jedna krocka
  • donja ploha je prazna
  • okomite i gornja su odjeljci područja
 • definiranje ploha
  • 25 Ploha
  • po 5 ploha za svaku krocku
  • A1 do A5, …, E1 do E5
 • definiranje redaka
  • 125 redaka
  • po pet redaka na svakoj plohi
  • po 25 redaka na svakoj krocki

MATRICA

 • matrični prikaz svih ploha
  • 25 ploha
  • 5 redaka – slovna oznaka
  • 5 stupaca- brojčana oznaka
 • matrica je u većoj mjeri definirana
  • moguće su izmjene
  • redak B i redak D imaju još slobodnih polja (B3; B4; D3)

PLOČE

 • Definiranje položaja pojedine krockice na određenoj ploči
  • 25 ploča, po 5 redaka u svakoj
  • po mogućnosti da u istom retku budu istovrsne teme
 • primjer: B1- OSOBE
  • B1-a domoljubi
  • B2-b umjetnici
  • B2-c sportaši
  • B2-d znanstvenici
  • B2-e
 • 25 krockica, po 5 krockica u svakom retku
  • određivanje teme krockice
  • ova odluka je najosjetljivija
  • primjer: B2-b umjetnici
  • kojih je to 5 najznačajnijih umjetnika za RH
  • odabir između svih vrsta umjetnosti (glazbena, likovna, scenska,…)

KROKICE

 • Određivanje svojstava svake pojedine krockice
  • 625 krockica
  • 25 ploča po 25 polja
 • motivi
  • primjerenost
  • usklađenost
  • umjetnička vrijednost
 • osobe
  • kumovi
  • autori
 • standardne krockice
 • voditi računa da se uklapaju u koncept projekta krockica
 • po uzoru na familiju reljefnih krockica