SCK-AA

Znak križa (i Očenaš na prvoj plohi)

Kategorija: Oznaka: